Kuko - On má asi fotogenickú pamäť.
Anketa :
Majstrovstvá vyhrá...

Argentína

25%odpoveď číslo 0

Brazília

0%odpoveď číslo 1

Ghana

17%odpoveď číslo 2

Holandsko

17%odpoveď číslo 3

Nemecko

8%odpoveď číslo 4

Paraguaj

8%odpoveď číslo 5

Španielsko

25%odpoveď číslo 6

Uruguaj

0%odpoveď číslo 7

Hlasovalo 12 ľudí.

Aktualita


Adam - 7.6.2006, 14:16

Oslávenci

Touto formou by som chcel za celý oddiel zablahoželať Giacomovi k jeho sladkým 19. narodeninám a Robekovi, ktorý je dnes uvedený v kalendári. Keď ich stretnete osobne, tak im to nejakou formou pripomeňte a nezabudnite, že oslávenci vždy kupovali nejaké cukríky pre celú triedu. Tak? Ale néé, ešte raz všetko dobré!