Kuko - On má asi fotogenickú pamäť.
Anketa :
Majstrovstvá vyhrá...

Argentína

25%odpoveď číslo 0

Brazília

0%odpoveď číslo 1

Ghana

17%odpoveď číslo 2

Holandsko

17%odpoveď číslo 3

Nemecko

8%odpoveď číslo 4

Paraguaj

8%odpoveď číslo 5

Španielsko

25%odpoveď číslo 6

Uruguaj

0%odpoveď číslo 7

Hlasovalo 12 ľudí.

Aktualita


Adidas - 5.9.2006, 16:26

Začína nový oddielový rok!

Zajtra o 17:00 bude prvá oddielovka v tomto oddielovom roku. Preto sa teším na vašu účasť, aby sme spoločne klubovnu dali späť do predtáborového stavu a vniesli do nej závan čistoty. Taktiež je už k dispozícií telegram na mesiac September, hoc' zatiaľ len v elektronickej podobe.