Oscar Wilde - Súdim, že Boh pri tvorbe človeka precenil svoje možnosti.
Anketa :
Majstrovstvá vyhrá...

Argentína

25%odpoveď číslo 0

Brazília

0%odpoveď číslo 1

Ghana

17%odpoveď číslo 2

Holandsko

17%odpoveď číslo 3

Nemecko

8%odpoveď číslo 4

Paraguaj

8%odpoveď číslo 5

Španielsko

25%odpoveď číslo 6

Uruguaj

0%odpoveď číslo 7

Hlasovalo 12 ľudí.

Aktualita


Adidas - 8.9.2006, 16:26

Propozície na výpravu a nový článok

Túto informáciu už dúfam každý člen našeho oddielu má, ale pre istotu to zdôrazním - zraz na sobotnú výpravu je o 9:00 na Račianskom mýte. Taktiež sme pripravili nový článok nesúci názov morseovka.