Oscar Wilde - Súdim, že Boh pri tvorbe človeka precenil svoje možnosti.
Anketa :
Majstrovstvá vyhrá...

Argentína

25%odpoveď číslo 0

Brazília

0%odpoveď číslo 1

Ghana

17%odpoveď číslo 2

Holandsko

17%odpoveď číslo 3

Nemecko

8%odpoveď číslo 4

Paraguaj

8%odpoveď číslo 5

Španielsko

25%odpoveď číslo 6

Uruguaj

0%odpoveď číslo 7

Hlasovalo 12 ľudí.

Aktualita


Adidas - 15.3.2006, 19:45

"Lorem ipsum dolor sit amet..."

Vitajte na stránke nášho oddielu! Po nieľkých týždnoch príprav sme konečne spustili (viac-menej) finálnu verziu a mohli sme odstrániť pôvodnú, ktorá viac ako náš oddiel reprezentovala klasickú latinskú literatúru spred viac ako dvoch tisícročí. Lorem ipsum (http://www.lipsum.com) je zaužívaný 'dummy text', tj. text na ktorom sa testuje rozsadenie a celkovo vizuálna stránka daného dokumentu. Ak sa niekto pýta prečo, tak odpoveď je jednoduchá - pripomína reálny text a preto je vhodnejší ako dlhé pasáže rovnakých písmen popripade trieskanie po klávesnici. Toľko história.