Voltaire - Koľko hlúpostí nahovorili ľudia len preto, že chceli povedať niečo múdre.
Anketa :
Majstrovstvá vyhrá...

Argentína

25%odpoveď číslo 0

Brazília

0%odpoveď číslo 1

Ghana

17%odpoveď číslo 2

Holandsko

17%odpoveď číslo 3

Nemecko

8%odpoveď číslo 4

Paraguaj

8%odpoveď číslo 5

Španielsko

25%odpoveď číslo 6

Uruguaj

0%odpoveď číslo 7

Hlasovalo 12 ľudí.

Aktualita


Palo - 21.3.2007, 22:33

Tábor Vlčej svorky 2007

Tábor Vlčej svorky sa uskutoční od 30. júla do 14. augusta. Zmena termínu tábora oproti minulým rokom je kvôli tomu, že podaktorí z nás majú v júli už vopred zabezpečený iný program. Dúfame, že vám týmto nespôsobíme veľké problémy v organizácii prázdnin a že sa všetci uvidíme na tábore VS.