Ernest Hemingway - človek radšej poznáva vesmír než seba samého.
Anketa :
Majstrovstvá vyhrá...

Argentína

25%odpoveď číslo 0

Brazília

0%odpoveď číslo 1

Ghana

17%odpoveď číslo 2

Holandsko

17%odpoveď číslo 3

Nemecko

8%odpoveď číslo 4

Paraguaj

8%odpoveď číslo 5

Španielsko

25%odpoveď číslo 6

Uruguaj

0%odpoveď číslo 7

Hlasovalo 12 ľudí.

Aktualita


Giacomo - 21.9.2007, 12:29

Výprava za SZTS

V sobotu 22. 9. 2007 sa koná výprava za Technické sklo. Stretávame sa o 9:00 na konečnej električiek č. 12, 5, 1 Pri kríži v Dúbravke. So sebou: jedlo, pitie, V+V a rovnošatu (kto má). Všetci sú vítaní...