Kuko - On má asi fotogenickú pamäť.
Anketa :
Majstrovstvá vyhrá...

Argentína

25%odpoveď číslo 0

Brazília

0%odpoveď číslo 1

Ghana

17%odpoveď číslo 2

Holandsko

17%odpoveď číslo 3

Nemecko

8%odpoveď číslo 4

Paraguaj

8%odpoveď číslo 5

Španielsko

25%odpoveď číslo 6

Uruguaj

0%odpoveď číslo 7

Hlasovalo 12 ľudí.

Aktualita


Peto - 30.1.2008, 01:50

Dve percentá

Náš oddiel je na zozname organizácii, ktorým 2% môžete darovať už štvrtý rok. Po minulé roky tvorili finančné prostriedky získané touto formou výraznú časť nášho rozpočtu a preto Vás znova prosíme, aby ste aj tento rok pomohli a Vlčia svorka mohla fungovať aj naďalej. K darovaniu dvoch percent nášmu oddielu potrebujete tieto údaje:

Názov: Občianske združenie Dúha, dúžina Dúha - TOM Vlčia svorka
IČO: 31800254
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Dobrovičova 7, 811 02 Bratislava

Za všetky príspevky vopred mnohokrát ďakujeme. V prípade hocijakých otázok nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme.