Oscar Wilde - Súdim, že Boh pri tvorbe človeka precenil svoje možnosti.
Anketa :
Majstrovstvá vyhrá...

Argentína

25%odpoveď číslo 0

Brazília

0%odpoveď číslo 1

Ghana

17%odpoveď číslo 2

Holandsko

17%odpoveď číslo 3

Nemecko

8%odpoveď číslo 4

Paraguaj

8%odpoveď číslo 5

Španielsko

25%odpoveď číslo 6

Uruguaj

0%odpoveď číslo 7

Hlasovalo 12 ľudí.

Aktualita


Fokon - 18.9.2008, 20:58

Všetci sú u nás srdečne vítaní

Ocitli ste sa na webovej stránke turistického oddielu mládeže Vlčia svorka. Kontakt na nás si môžte pozrieť, keď v menu kliknete tam, kde je slovo "kontakt" napísané, alebo zatelefonujte nášmu vedúcemu na telefónne číslo 0902 125 234. Inak nás môžte nájsť každú stredu od 17:00 do 19:00 v našej klubovni v suteréne na Krížnej č.6. Organizujeme rôzne dobrodružné akcie vrátane viacdenných výletov, všetci noví členovia sú u nás vítaní.