Oscar Wilde - Súdim, že Boh pri tvorbe človeka precenil svoje možnosti.
Anketa :
Majstrovstvá vyhrá...

Argentína

25%odpoveď číslo 0

Brazília

0%odpoveď číslo 1

Ghana

17%odpoveď číslo 2

Holandsko

17%odpoveď číslo 3

Nemecko

8%odpoveď číslo 4

Paraguaj

8%odpoveď číslo 5

Španielsko

25%odpoveď číslo 6

Uruguaj

0%odpoveď číslo 7

Hlasovalo 12 ľudí.

Aktualita


Palo - 24.3.2006, 00:05

Tábor Vlčej svorky 2006

Určili sme termín tábora! Bude sa konať od 10. do 25. júla 2006. Tešíme sa na všetkých a dúfame, že nás bude aspoň toľko ako minulý rok.