Winston Churchill - V poslednej dobe čítam tak strašné veci o fajčení, že som radšej prestal čítať.
Rozšírené možnosti :
mesačné bodovanie
Anketa :
Majstrovstvá vyhrá...

Argentína

25%odpoveď číslo 0

Brazília

0%odpoveď číslo 1

Ghana

17%odpoveď číslo 2

Holandsko

17%odpoveď číslo 3

Nemecko

8%odpoveď číslo 4

Paraguaj

8%odpoveď číslo 5

Španielsko

25%odpoveď číslo 6

Uruguaj

0%odpoveď číslo 7

Hlasovalo 12 ľudí.

Oddielové bodovanie TOM Vlčia svorka

Bodovanie má v oddieli dlhú tradíciu. Prešlo dlhým vývojom až do dnešnej podoby, v ktorej existuje, po niekoľkých úpravách, už niekoľko rokov.

Bodovanie sa delí na viacero častí a podľa rôznych faktorov. Najhlavnejšie je delenie na bodovanie jednotlivcov a bodovanie družín. Podľa časového obdobia sa bodovanie delí na mesačné a celoročné. Celoročné v sebe zahŕňa body za celý oddielový rok, ktorý korešponduje so školským rokom. Počas letného tábora funguje táborové bodovanie. Ďalej sa bodovanie delí na akcie v klubovni (schôdzky) a akcie mimo klubovne (v prírode, meste, na ihrisku a výpravy), ktoré sú viac ohodnotené.

Bodovanie jednotlivcov

Body na schôdzkach

Skorý príchod4
Neskorý príchod1
Ospravedlnená neúčasť2
Neospravedlnená neúčasť0
Máš zápisník, kompletnú KPZ1
Máš kompletnú rovnošatu1

Body na výpravách

Skorý príchod6
Neskorý príchod2
Ospravedlnená neúčasť4
Neospravedlnená neúčasť0
Máš zápisník, kompletnú KPZ1
Máš kompletnú rovnošatu1
Máš kompletnú výzbroj a výstroj1

Body za zápisník a kroniku

Máš zápis z predchádzajúcej akcie1 až 3
Nemáš zápis0
Máš zápis do kroniky1 až 8
Nemáš zápis do kroniky-8

Bodované hry jednotlivcov (BHJ)

Max. jedna hra na jednej akcii1 až 9 (podľa počtu zúčastnených)
Nehráš fair play, nechceš hrať0

Správanie sa na akciách

Žltá karta-5
Tri žlté karty na schôdzkezrušenie všetkých kladných bodov, -15 bodov, odchod domov
Tri žlté karty na výpravezrušenie všetkých kladných bodov, -15 bodov

Mimoriadne body

Dvojotázkový kvíz0 až 2
Dobrovoľná desiatkamax. 10 bodov do mesiaca
Bodovanie zápisníkov (asi 3x za rok)1 až X (kde X = počet zúčastnených)
Prémiové body (za prácu, skutok, ...)1 až 8
Splnenie nováčikovskej skúšky20

Bodovanie družín

Body za jednotlivých členov družiny

Základ - priemer na jednotlivcabody všetkých členov z družiny sa sčítajú a vydelia počtom členov, čím sa získa priemer jedného člena.

Bodované hry družín (BHD)

1. miesto6
2. miesto4
3. miesto2
Diskvalifikácia, neúčasť0

Iné body

Družinová skrinka a nástenka-5 až 5
Poriadok po družinovkách-5 až 5
Bodovanie násteniek, výkazov a skriniek-5 až 5 (za každú položku osobitne)

Táborové bodovanie

Bodovanie jednotlivcov počas tábora

Za zápisník0 až 5, štandardne pri rannom nástupe
Za stan0 až 5, pri rannom nástupe, kde za nulu je odmena (ne)chvalne známy lufťák - čo to je sa spýtaj starších členov alebo si prezri táborové fotky ;)
BHJ0 až <počet členov>, nemusí byť každý deň

Bodovanie družín počas tábora

BHDzvyčajne obdobne ako cez rok, ale závisí od štýlu tábora

Ak si sa dostal až sem (a nemáš ešte znak), máš dobrú šancu byť schopný splniť 14. skúšku v Nováčíkovskej skúške, pretože tá je práve o oddielovom bodovaní.