Douglas Adams - Na počiatku bol stvorený vesmír. To neskôr rozhnevalo veľa ľudí a bolo považované
Anketa :
Majstrovstvá vyhrá...

Argentína

25%odpoveď číslo 0

Brazília

0%odpoveď číslo 1

Ghana

17%odpoveď číslo 2

Holandsko

17%odpoveď číslo 3

Nemecko

8%odpoveď číslo 4

Paraguaj

8%odpoveď číslo 5

Španielsko

25%odpoveď číslo 6

Uruguaj

0%odpoveď číslo 7

Hlasovalo 12 ľudí.

Filozofia TOM Vlčia svorka

Tábornícky oddiel mládeže Vlčia svorka sa od svojho vzniku v roku 1984 snaží svojich členov vychovávať v duchu dvoch základných ideí - úcta k prírode a úcta k ostatným. Oddiel počas hry Trojnožka Pravidelné výpravy a vychádzky po celom území Slovenskej Republiky a niekedy aj ďalej spojené so spoznávaním prírody, okolia, mapovaním a stopovaním nám umožnujú vštepovať a rozvíjať myšlienku úcty k prírode priamo na mieste osobnými skúsenosťami a zážitkami. Považujeme to za nesmierne dôležité v dnešnom modernom svete, kedy si mladšie generácie čím ďalej tým tažšie nachádzajú čas na vychádzky do prírody a tým sa vytráca kontakt medzi prírodou a človekom. Druhou, nemenej dôležitou časťou filozofie nášho oddielu je bezpochyby úcta k človeku. Každého člena sa snažíme nasmerovať tak, aby si sám uvedomil, že je správne, aby sa správal ku každému človeku rovnako a to slušne, priateľsky a vlúdne, bez ohľadu na to akej je farby pleti, vierovyznania, orientácie alebo pohlavia.Pauza počas výpravy Popri edukatívnej činnosti je náš oddiel aj miestom kde sa vytvárajú priateľstvá na celý život a kde si každý nájde kamarátov.

Náš oddiel sa stretáva pravidelne raz týždenne v našej klubovni na Krížnej ulici č. 6. Taktiež organizujeme minimálne trikrát do mesiaca víkendové výpravy do okolia Bratislavy aj ďalej. Už tradične pripravujeme každý rok známe celobratislavské majstrovstvá v táborníckych disciplínach - Lacov Memoriál. V lete si každý člen vyhradí zhruba 16 dní na náš letný tábor, ktorý upevní priateľské zväzky medzi nami viac než hociktorá iná akcia v roku a taktiež prináša každému zážitky, na ktoré spomina dlho rokov neskôr.