Douglas Adams - Nieje to pád, ktorý ťa zabije; je to to náhle zastavenie na konci.
Anketa :
Majstrovstvá vyhrá...

Argentína

25%odpoveď číslo 0

Brazília

0%odpoveď číslo 1

Ghana

17%odpoveď číslo 2

Holandsko

17%odpoveď číslo 3

Nemecko

8%odpoveď číslo 4

Paraguaj

8%odpoveď číslo 5

Španielsko

25%odpoveď číslo 6

Uruguaj

0%odpoveď číslo 7

Hlasovalo 12 ľudí.

» Pravidlá fóra

Adidas - zaslané 30.3.2006, 17:36, počet prís.: 1831

Vitajte vo fóre Vlčej svorky!Účelom tejto diskusie je informovať ako hostí tak aj našich členov o zásadách písania príspevkov, zakladania diskusií a všeobecného správania sa na fóre. Niektoré všeobecnejšie informácie a otázky nájdete zodpovedané na stránke faq.php.
Adidas - zaslané 30.3.2006, 17:35, počet prís.: 1831

Pravidlá fóra :i) Každý užívateľ fóra je povinný sledovať a brať na vedomie tieto pravidlá a dodržiavať ich.
ii) Užívateľ, ktorý poruší niektoré z týchto pravidiel bude potrestaný (zákazom prispievania, odňatím práv), pri vážnom resp. opakovanom porušovaní môže byt vylúčený (tzv. ban).
iii) Každý užívateľ je zodpovedný za svoj príspevok. Pri porušení pravidiel môže byť príspevok upravený moderátorom.
iiii) Urážky, osočovanie, rasistické a vulgárne vyjadrovanie, ďalej hanobenie národa, rasy alebo etnickej skupiny a akákoľvek národná, rasová alebo náboženská nenávisť, ktorá predstavuje podnecovanie k diskriminácii, nepriateľstvu alebo násiliu, musí byť zakázaná zákonom a bude znamenať vylúčenie z fóra (ban).
v) Zakazuje sa prispievanie príspevkov bez vecného obsahu a zmyslu.
vi) Názvy diskusií musia vystihovať ich podstatu a účel.
vii) Príspevky, ktoré vyslovene nepatria do danej diskusie (tzv. off topic, OT) budú presunuté, prípadne vymazané.
viii) Pred vytvorením diskusie sa presvedčím, či je jej vytvorenie naozaj podstatné a či už neexistuje iná diskusia, ktorá by moje dôvody vytvorenia diskusie v dostatočnej miere pokrývala.

Majiteľ, autor, administrátor, vedenie Vlčej svorky a prevádzkovateľ tejto stránky nezodpovedá za uvedený obsah (ani za obsah príspevkov). Za príspevok je zodpovedný užívateľ, ktorý daný príspevok poslal.
Adidas - zaslané 30.3.2006, 16:44, počet prís.: 1831

Úprava príspevkov :Vaše príspevky môžete zveľadiť rôznymi spôsobmi pomocou tzv. tag-ov [b], [i], [u], [s], [sup], [sub], [color], [img], [email] a [url]. Keď daný pár tagov napíšete niekam medzi text príspevku, nezobrazí sa, ale nejakým spôsobom upravý časť textu (tú medzi začiatočným a koncovým tagom - viz. nižšie)

[b] <text> [/b] - bold - text medzi týmito dvoma tagmi sa zobrazí hrubo napísaný.
[i] <text> [/i] - italic - text sa zobrazí napísaný kurzívou.
[u] <text> [/u] - underline - text bude podčiarknutý.
[s] <text> [/s] - strike-through - tento text bude (prezmenu) prečiarknutý.
[sup] <text> [/sup] - superscript - tento text bude zobrazení ako horný index.
[sub] <text> [/sub] - subscript - text sa zobrazí ako spodný index.
[color=#ččZZMM] <text> [/color] - zafarbenie textu - text sa zmení na farbu ččZZMM, ktorá je vyjadrená v šestnástkovej sústave. Viac o ňom na Wikipédií.
[img] <linka> [/img] - obrázok - zobrazí obrázok.
[email] <adresa> [/email] - emailová adresa - vytvorí linku na poslanie emailu.
[url] <linka> [/url] resp. [url=linka] <názov> [/url] - hypertextový odkaz - linka (URL) by mala byť v korektnom tvare.

Pozn.: Pri používaní tagov si dávajte pozor na ich správne uzatváranie (obdobne ako pri zátvorkách).

Príklad č. 1:
Text príspevku
"Najbližšia zastávka - [b]Botanická záhrada[/b]."
sa zobrazi ako
"Najbližšia zastávka - Botanická záhrada."

Príklad č. 2:
Príspevok s textom
"[i]Presný čas[/i] : 18[sup][u]00[/u][/sup]."
sa zobrazí ako
"Presný čas : 1644."
Diskusia je uzamknutá. Nie je možné pridávať nové príspevky.