Oscar Wilde - Súdim, že Boh pri tvorbe človeka precenil svoje možnosti.
Rozšírené možnosti :
pridaj hru
Anketa :
Majstrovstvá vyhrá...

Argentína

25%odpoveď číslo 0

Brazília

0%odpoveď číslo 1

Ghana

17%odpoveď číslo 2

Holandsko

17%odpoveď číslo 3

Nemecko

8%odpoveď číslo 4

Paraguaj

8%odpoveď číslo 5

Španielsko

25%odpoveď číslo 6

Uruguaj

0%odpoveď číslo 7

Hlasovalo 12 ľudí.

Databáza hier


Názov: Pištolníci
Autor: Fokon
Pridaná: 11.11.2006, 19:56
Popis hry: Ide o to, že niekoľko ľudí sa postaví do kruhu. Určený človek povie jedno meno. Dotyčný sa musí rýchlo zohnúť a tí, ktorí stoja hneď vedľa neho, na seba "vystrelia" (ukážu na seba a povedia "puc", "beng" prípadne "r-t-t-t-t" občas aj "baf" alebo "dž"). Ten, ktorý vystrelil neskôr, vypadáva. Ak sa však ten, koho meno bolo povedané, nestihol zohnúť, kým niekto vystrelil, vypadáva on. Takto sa hrá, až kým neostanú dvaja. ďaľšie meno hovorí posledný vypadnutý hráč, len to prvé je výnimka a hovorí ho niekto na kom sa hráči dohodnú. Občas sa stáva, že je naozaj nerozhodnuteľné kto vystrelil (ne)skôr, vtedy nevypadáva nikto a posledný vypadnutý hráč hovorí znova meno. Keď stoja hráči v kruhu, ruky majú u pása a vystretý ukazovák a stredný prst akoby v tvare pištole. Tieto dva prsty majú strčené vo vreckách nohavíc akoby bola pištoľ v púzdre.
Druh:iná
Prostredie:neurčené
Počet hráčov:družina a viac
Vek hráčov:neurčený
Dåžka prípravy:žiadna
Dåžka hry:do 10 min
Obdobie:neurčené
Pomôcky:Ruka. Aj vrecko na nohaviciach sa hodí, ale nieje nutnosťou.