Auguste Rodin - Pravda má jednu veľkú výhodu : človek si nemusí pamätať, čo povedal.
Rozšírené možnosti :
pridaj hru
Anketa :
Majstrovstvá vyhrá...

Argentína

25%odpoveď číslo 0

Brazília

0%odpoveď číslo 1

Ghana

17%odpoveď číslo 2

Holandsko

17%odpoveď číslo 3

Nemecko

8%odpoveď číslo 4

Paraguaj

8%odpoveď číslo 5

Španielsko

25%odpoveď číslo 6

Uruguaj

0%odpoveď číslo 7

Hlasovalo 12 ľudí.

Databáza hier


Názov: Minca
Autor: Kaja
Pridaná: 12.10.2006, 16:44
Popis hry: Dve družstvá si posadajú za veľký stôl oproti sebe. Jedno z nich dostane mincu. Tú si nejaký čas podáva pod stolom, pokiaľ hovorca druhého družstva nepovie stop. Po tomto pokyne všetci hráči družstva, ktoré má mincu, vyložia ruky zavreté v päsť na stôl. Hovorca oponentov vyberie, či majú hráči päste rozovrieť pomaly alebo rýchlo. Oni to urobia - ale musia sa snažiť zamaskovať zvuk mince narážajúcej na stôl, ktorú jeden hráč zviera v ruke (pri roztváraní rúk sa nehovorí). Po krátkej polemike so svojimi hovorca oponentov určí ruku jednoho hráča. Od nej sa očakáva, že pod dlaňou bude ukrývať mincu. To sa zaraz zistí, keď oponenti ukážu ruky. Mincu dostáva druhé družstvo a môže sa hrať znova.
Druh:iná
Prostredie:klubovňa
Počet hráčov:družina a viac
Vek hráčov:do 18 rokov
Dåžka prípravy:do 10 min
Dåžka hry:do 10 min
Obdobie:deň
Pomôcky:Minca, dostatočne veľký stôl.