Fokoň - Zdravé sebavedomie a ego prevyšuje morálku pri pravdepodobnosti individuálneho úspech
Anketa :
Majstrovstvá vyhrá...

Argentína

25%odpoveď číslo 0

Brazília

0%odpoveď číslo 1

Ghana

17%odpoveď číslo 2

Holandsko

17%odpoveď číslo 3

Nemecko

8%odpoveď číslo 4

Paraguaj

8%odpoveď číslo 5

Španielsko

25%odpoveď číslo 6

Uruguaj

0%odpoveď číslo 7

Hlasovalo 12 ľudí.

Morseovka

Súčasťou nováčikovskej skúšky TOM Vlčia svorka je už neoddeliteľne aj skúška z Morseho abecedy. V bežnej reči je však používanejší názov morseovka. Odborne povedané je morseovka metóda prenosu informácií využívajúca sústavu krátkych a dlhých značiek ("bodiek" a "čiarok"), ktorých kombináciou sa kódujú písmená, čísla a niektoré špeciálne znaky. Túto stránku sme sa rozhodli pripraviť ako možnú pomôcku pri jej učení, prípadne miesto na rozšírenie si vedomostí v danej oblasti. Taktiež môže byť nápomocná pri príprave hier, ktoré obsahujú dlhšie pasáže morseovky - pre pohodlný preklad možno využiť prekladač.

Trochu histórie

História morseovky úzko súvisí s históriou elektrických telegrafov. Pôvodné telegrafy (označované ako optické) vznikali už v dávnych dobách a využívali dym alebo svetelné signály. Až hlbšie štúdium elektriny koncom 18. a začiatkom 19. storočia pomohli vytvoriť nový druh telegrafu - elektrický. Prvý sa datuje do roku 1832 a bol zostrojený v Petrohrade. Samuel Morse vytvoril svoj elektrický telegram v roku 1937. Na jednej demonštrácií svojho vynálezu zaujal mladého Alfreda Vaila, syna Stephena Vaila, ktorý spolufinancoval Morseov projekt. O niekoľko mesiacov na to upravil svoj prístroj tak, aby nepoužíval vtedajší telegrafický slovník s kódmi, ale aby malo kód každé písmeno. Väčšina literatúry úvadza, že vynálezcom zjednodušeného kódu (kódu pre každé písmeno) bol práve Alfred Vail, ikeď S. Morse a jeho potomkovia tvrdia opak. V každom prípade, tento kód bol pomenovaný po Samuelovi Morseovi a tento názov sa používa dodnes.

Princípy morseovky

Bežná predstava je, že morseovka sa skladá z "čiarok" a "bodiek". Veď tak bola nakoniec aj v úvode tejto stránky definovaná. Nie je to úplne nepravda, ale ani celá pravda. Morseova abeceda sa skladá zo šiestich elementov:

Týchto šesť elementov pohodlne postačuje na použítie morseovky v najrôznejších prostrediach. Na papiery nám stačí bodka, čiarka, trochu miesta a jedna dve resp. tri zvislé čiary. Pri elektrickom telegrafe je to krátky signál, dlhší, krátka dlhšia ešte dlhšia a najdlhšia pauza. Ak dåžku bodky považujeme za jednu jednotku, potom dåžka čiarky je 3 jednotky. Medzera medzi dvoma prvými značkami je 1 jednotka, medzi písmenami 3 jednotky a medzi slovami 7 jednotiek. Taktiež je zaužívané, že 8 jednotiek za sebou znamená, že v poslednom slove bola chyba a má byť zmazané. Zvykom je aj dať najavo začiatok a koniec vysielania - pri písanej morseovke to naznačujeme troma zvyslími čiarami (štandardne však tri zvyslé čiari slúžia na oddelenie viet). Napríklad slovné spojenie "tom vlcia svorka" v morseovke preložím ako |||-|---|--||···-|·-··|-·-·|··|·-||···|···-|---|·-·|-·-|·-|||.

Kódovanie znakov

Každé písmeno abecedy má v morseovke priradenú postupnosť bodiek a čiarok, ktoré ho presne určujú. Dåžka tejto postupnosti sa pohybuje pri písmenách od 1 do 4, pri číslach je práve 5 a pri ostatných znakoch od 5 vyššie. Nasledovná tabuľka obsahuje abecedu, čísla a vybrané znaky a ich kód v morseovke:

Znak Kód
a·-
b-···
c-·-·
d-··
e·
f··-·
g--·
h····
ch----
ZnakKód
i··
j·---
k-·-
l·-··
m--
n
o---
p·--·
q--·-
ZnakKód
r·-·
s···
t-
u··-
v···-
w·--
x-··-
y-·--
z--··
ZnakKód
1·----
2··---
3···--
4····-
5·····
6-····
7--···
8---··
9----·
ZnakKód
0-----
··-·-·-
,--··--
?··--··
=-···-
:---···
@·--·-·
--····-
'·----·

Prekladač

Pre tých, ktorí si chcú precvičit morseovku alebo hľadajú pohodlnú možnosť preložiť text do morseovky (prip. naopak) sme pripravili jednoduchý nástroj, ktorý im to umožňuje. Preklad je možný z oboch strán - buď text do morseovky, alebo morseovku späť do čitateľného textu. Pri preklade z textu do morseovky budú preložené tie znaky, ktoré sa nachádzajú v tabuľke o kúsok vyššie (pozn.: Momentálne nie je možné použiť slovenskú diakritiku - tieto znaky nebudú preložené). Pri preklade morseovky do textu platia rovnaké zásady ako pri klasickej "písanej" morseovke. Je teda možné použiť nasledovné znaky: bodku môže predstavovať . a ·, čiarku - alebo _ a oddelovač písmen |, / alebo medzera.

Prelož do:

Snáď Vám tieto informácie boli nápomocné, prípadne zaujali Vašu pozornosť. Hovorí sa "koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom" a aj keď má morseovka už svoj zenit pravdepodobne zasebou, stále ju v oddiely považujeme za dôležitú. Človek nikdy nevie, kedy ju bude potrebovať...

- za vedenie VS, ·-|-··|··|-··|·-|···